Schuldsaldoverzekering

Om u en uw naasten niet te belasten met uw lening

Een overlijden is altijd een zware beproeving. Emotioneel, maar ook financieel. Met de Schuldsaldoverzekering hoeft u zich minder zorgen te maken: uw lening is (gedeeltelijk) gedekt. Door te kiezen voor een dekking van 100%, bijvoorbeeld, kunnen uw naasten hun huidige levensstandaard behouden. Als u overlijdt voor uw lening is afbetaald, dan neemt de verzekeraar die voor zijn rekening. Uw gezin moet nergens meer voor zorgen.
Dit product, onderworpen aan de Belgische wetgeving, wordt op de markt gebracht door AG Insurance en aangeboden door bpost bank.

Gemoedsrust voor uw naasten

U beschermt uw naasten

De Schuldsaldoverzekering is een geruststellend product: uw lening is gedekt. Als elke medekredietnemer een schuldsaldoverzekering van 100% heeft afgesloten, hoeft de overlevende zich geen zorgen maken over de afbetaling als zijn medekredietnemer zou overlijden.   

U kiest zelf hoe u betaalt

Het is ook een soepel product, want u kan kiezen om de bijdrage in één keer te betalen, of in meerdere keren met constante of variabele premies.

U kiest het percentage van de dekking

Bovendien is het een flexibel product: u kiest zelf of u een dekking van 100% neemt, of liever een dekking van 50% die de helft van het saldo van uw lening vergoedt bij overlijden.


Er zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden met betrekking tot het verzekerde risico. Voor u inschrijft op het product, dient u kennis te nemen van de algemene voorwaarden en de infofiche overlijdensverzekering. Inschrijven op dit product vereist een medische acceptatie, die de dekking of het bedrag van de premie kan beïnvloeden.De Schuldsaldoverzekering in detail

Het tarief van de Schuldsaldoverzekering varieert volgens bepaalde criteria: uw leeftijd, uw gezondheidstoestand, uw rookgewoonten, het geleende bedrag, de duur... Om het overlijdensrisico en het bedrag van de premie te bepalen, vraagt de verzekeraar om een medische vragenlijst in te vullen.

U kiest zelf het soort premie:

- eenmalige premie: u betaalt het totaal in één keer.

- periodieke premies: u betaalt een vaste premie gedurende 2/3 van de duur van uw contract. 
​​​​​​​
- risicopremies: u betaalt elk jaar, gedurende de hele duur van uw contract, een premie die varieert naargelang de leeftijd en het te verzekeren kapitaal.


De verzekering dekt geen overlijden dat:
- veroorzaakt is door een opzettelijke daad of de aansporing van een van de begunstigden van het contract
- het gevolg is van een zelfmoord van de verzekerde in het jaar volgend op de inwerkingtreding van het contract
- in België , het gevolg is van een (burger)oorlog


Ontdek de volledige lijst van uitsluitingen in de algemene voorwaarden.

De Schuldsaldoverzekering, die vaak vereist is voor vastgoedprojecten, heeft een tarief dat varieert volgens bepaalde criteria: uw leeftijd, uw body mass index (BMI), uw rookgewoonten, het geleende bedrag en de looptijd.

Met deze criteria kan de verzekeraar het overlijdensrisico beoordelen en het bedrag van de premie bepalen. 

De inschrijving op dit product vereist een medische acceptatie, die de dekking of het bedrag van de premie kan beïnvloeden.

Bij bpost bank is de klant vrij om deze verzekering bij een andere verzekeringsmaatschappij af te sluiten.

Info en nuttige diensten

Klachten kunnen ingediend worden bij bpost bank Klantendienst, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of per e-mail: customercomplaints@aginsurance.be (tel. 02/664 02 00). 
Als u niet tevreden bent van de door bpost bank of AG Insurance voorgestelde oplossing, kunt u klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as

De schuldsaldoverzekering, een overlijdensverzekering naar Belgisch recht, is een tijdelijk verzekeringscontract met een dekking voor bepaalde duur. Dit product wordt gecommercialiseerd door AG Insurance en aangeboden door bpost bank.

Verzekeraar: AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: bpost bank nv – Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0456.038.471 erkend onder FSMA-nr 016290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv en wordt vergoed door commissies. De u aangeboden producten van AG Insurance worden verdeeld via de distributiekanalen van bpost nv, sociale zetel Muntcentrum, 1000 Brussel, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr 25.275 cA-cB.

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert