Schuldbewijs met gedeeltelijk recht op terugbetaling van het kapitaal
Communicatie van promotionele aard

Het schuldbewijs met gedeeltelijk recht op terugbetaling van het kapitaal (of afgeleid instrument) is een beleggingsproduct dat deel uitmaakt van onze groeiproducten. Het gaat om een beleggingsproduct met een vaste looptijd dat slechts een gedeeltelijke terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag (exclusief kosten) biedt bij een slechte prestatie van het product. Bij faillissement of herstructurering van de emittent en/of garant loopt de belegger het risico de gedeeltelijke terugbetaling waarop hij recht heeft niet te recupereren en kan hij mogelijk zijn volledige belegging verliezen (kredietrisico). Het rendement van dit beleggingsproduct is doorgaans gekoppeld aan en schommelt in functie aan de financiële markten. Het is dan ook niet op voorhand gekend. Gewoonlijk moet voor een mogelijk hoger rendement worden afgezien van het recht op de volledige terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag.

Wist je dat je geen grote bedragen moet beleggen om een potentiële hogere meerwaarde te verkrijgen?
Een gedeeltelijk terugbetaald belegd kapitaal 
Recht op gedeeltelijke terugbetaling op de eindvervaldag (Exclusief 2% kosten en behalve bij faillissement of een risico daarop van de emittent en/of garant zoals uitgelegd bij 'Kredietrisico').
 
Beheer van je belegging
Geen aandelen kiezen, kopen of verkopen. De emittent zorgt voor het beheer van je belegging. Je kunt je product ook vóór de eindvervaldag doorverkopen tegen bepaalde kosten (wel alleen op de data waarop dat toegestaan is).
 
Een minimale investering volstaat
Je kunt inschrijven vanaf € 100 om te genieten van een aantrekkelijk potentieel rendement.
Het hele jaar diverse formules
Er worden geregeld nieuwe uitgiftes met variabele looptijd en een beperkte inschrijvingsperiode voorgesteld naargelang de marktopportuniteiten.
Een potentiële hogere meerwaarde
Afhankelijk van de evolutie van een aandelenkorf of van onderliggende beursindexen.
Meer informatie
Je leest alle relevante informatie in de kennisfiche
Voornaamste risico’s
Meer informatie over de risico's vind je in de juridische documentatie van het product.

Risico op kapitaalverlies op de eindvervaldag
Op de eindvervaldag kan de belegger een deel van het belegde kapitaal verliezen, binnen de vastgelegde limieten.
 
Kredietrisico
De emittent kan de bescherming van het belegde kapitaal op de eindvervaldag en de betaling van de coupons regelen via een belegging bij een financiële tegenpartij (garant). Bij (risico op) faillissement van de emittent of, in voorkomend geval, van die tegenpartij, is het mogelijk dat de belegger zijn inleg niet terugkrijgt en niet alle coupons ontvangt waarop hij recht heeft. Er bestaat een risico op volledig of gedeeltelijk verlies in geval van herstructurering van de emittent of garant, opgelegd door de bevoegde toezichthoudende autoriteit, precies om een faillissement te vermijden.
Risico op waardeschommeling
De waarde van een schuldbewijs met gedeeltelijk recht op terugbetaling van het kapitaal schommelt in functie van verschillende marktparameters en is in het bijzonder afhankelijk van het verloop van de rentevoeten en de perceptie van de kredietrisico's van de emittent en, in voorkomend geval, van de tegenpartij. Dergelijke schommelingen kunnen zowel tot een minder- als meerwaarde leiden bij verkoop vóór de eindvervaldag.

Liquiditeitsrisico
Als de belegger het product vóór de eindvervaldag wil verkopen, moet hij rekening houden met de data waarop dat effectief mag (behalve bij opschorting vanwege uitzonderlijke marktomstandigheden).