FAQ
Vragen en antwoorden
Heb je een specifieke vraag over een product of dienst? We hebben een lijst samengesteld met de meest gestelde vragen.

Vragen per thema

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Wat moet ik doen bij het overlijden van een van mijn naasten die klant was bij bpost bank?
In de brochure "nalatenschappen" vindt u alle info om u te helpen tijdens deze moeilijke periode.
Geeft dit een antwoord op uw vraag?