Vragen en antwoorden
Heb je een specifieke vraag over een product of dienst? We hebben een lijst samengesteld met de meest gestelde vragen.

Vragen per thema

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Wat gebeurt er met de rekeningen van mijn overleden partner, en de rekeningen waar ik (mede-)houder / mandataris op ben ?

Wanneer het overlijden gemeld wordt aan de bank, blokkeert die de rekeningen van de overledene en de partner. De activa kunnen tijdelijk niet meer gebruikt worden, enerzijds om de belangen van alle erfgenamen te beschermen en anderzijds om de bank de mogelijkheid te geven haar fiscale verplichtingen te vervullen. 

Uw rekeningen zijn dan wel tijdelijk niet beschikbaar, maar de bank kan u binnen de wettelijke  begrenzing helpen met bepaalde kosten: 

  • door een nieuwe zichtrekening te openen voor de langstlevende partner en er het voorschot op te storten. Zo kan u uw dagelijkse uitgaven blijven betalen. 
  • door bepaalde facturen te betalen voor de begrafeniskosten en de laatste medische kosten of kosten in verband met de laatste woning (onder bepaalde voorwaarden).

Geeft dit een antwoord op uw vraag?