FAQ
Vragen en antwoorden
Heb je een specifieke vraag over een product of dienst? We hebben een lijst samengesteld met de meest gestelde vragen.

Vragen per thema

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Hoe weet ik zeker dat anderen dankzij PSD2 geen toegang krijgen tot mijn rekeningen?

De informatie-uitwisseling tussen de banken onderling is volkomen veilig en versleuteld en geniet van alle beveiligingen en controles die al bestaan tussen de Belgische banken, en is zelfs versterkt door PSD2. 

U beslist zelf of en aan welke financiële instelling u toegang geeft tot uw betaalrekeningen. U behoudt de totale controle. Alleen de rekeninghouder en volmachthouder die is geverifieerd, zal na uw toestemming toegang hebben tot de rekeninginformatie.

 
Geeft dit een antwoord op uw vraag?