FAQ
Vragen en antwoorden
Heb je een specifieke vraag over een product of dienst? We hebben een lijst samengesteld met de meest gestelde vragen.

Vragen per thema

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om onder 0 te kunnen gaan op mijn rekening?
Een geoorloofde debetstand kan enkel worden toegekend indien u voldoet aan alle voorwaarden (bv. indien u niet negatief geregistreerd staat bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank, …).
Geeft dit een antwoord op uw vraag?