FAQ
Vragen en antwoorden
Heb je een specifieke vraag over een product of dienst? We hebben een lijst samengesteld met de meest gestelde vragen.

Vragen per thema

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Hoe kan ik een domiciliëring aanvragen / stopzetten?
Een domiciliëring is een rechtstreeks contract tussen u en uw leverancier. Voor het aanvragen of stopzetten hiervan dient u zich rechtstreeks te wenden tot de leverancier.

Wel is het mogelijk een bepaalde domiciliëringsopdracht te blokkeren of de uitgevoerde betaling terug te vorderen. Dit kan zowel in het postkantoor als via PCbanking.

Selecteer de rekening waarop de domiciliëring gebeurt, en klik op "Mijn rekening beheren > Mijn Domiciliëringen" en selecteer de gewenste domiciliëring.
- indien de domiciliëring reeds werd aangevraagd door de schuldeiser, maar nog niet werd uitgevoerd, kunt u de betaling tegenhouden via de knop "Weigering"
- indien de betaling wel al werd uitgevoerd, maar u betwist deze betaling, kunt u een terugbetaling vragen via de knop "Vraag de terugbetaling". Deze optie is mogelijk tot 8 weken na de betaling. 

BELANGRIJK: 
- het betreft hier enkel de blokkering of terugbetaling van 1 enkele betaling. Om de domiciliëring zelf stop te zetten, moet u zich rechtstreeks wenden tot de leverancier.
- de terugbetaling wil niet zeggen dat het bedrag niet meer verschuldigd is. U blijft (mogelijks) een openstaande schuld hebben ten aanzien van de schuldeiser.
Geeft dit een antwoord op uw vraag?