FAQ
Vragen en antwoorden
Heb je een specifieke vraag over een product of dienst? We hebben een lijst samengesteld met de meest gestelde vragen.

Vragen per thema

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Wat is een schuldsaldoverzekering?
Een schuldsaldoverzekering is een verzekering dat wordt aangegaan bij het afsluiten van een lening. De verzekering zorgt ervoor dat, wanneer de kredietnemer tijdens de looptijd van het krediet overlijdt, het resterende bedrag van de lening (gedeeltelijk of volledig) vereffend wordt door de verzekeringsmaatschappij. De nabestaanden moeten hierdoor (dit gedeelte van) de lening niet verder afbetalen.
Geeft dit een antwoord op uw vraag?