Informatie
over de fusie tussen bpost bank en BNP Paribas Fortis
Informatie over de fusie tussen bpost bank en BNP Paribas Fortis

In de loop van 2021 hebben wij u op de hoogte gebracht van het voornemen van BNP Paribas Fortis om alle aandelen van bpost bank over te nemen.

Deze intentie heeft zich op 3 januari van dit jaar geconcretiseerd, wat betekent dat BNP Paribas Fortis nu 100% aandeelhouder is van bpost bank. Naast deze transactie hebben bpost en BNP Paribas Fortis ook een commerciële overeenkomst gesloten voor een periode van 7 jaar, waardoor de beschikbaarheid van bankdiensten dichtbij u in de buurt in de bpost-kantoren wordt verzekerd.

Op 11 maart 2022 kondigde BNP Paribas Fortis haar intentie aan om bpost bank te integreren vanaf 1 januari 2024, onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties, alsook de plannen om een nieuw gamma van producten en diensten te verdelen onder de merknaam BNP Paribas Fortis via de bpost-kantoren.

BNP Paribas Fortis heeft meer dan ooit de ambitie om haar klanten, en in het bijzonder de bpost bank klanten, kwaliteitsvolle en nabije bankdiensten aan te bieden. U zult dus ook na 1 januari 2024 nog een beroep kunnen doen op bankdiensten in de vertrouwde omgeving van het postkantoor.

De wijzigingen in het aanbod van producten en diensten vanaf 1 januari 2024 zullen uiteraard tijdig, maar niet vóór medio 2023, aan u persoonlijk worden meegedeeld, zodat u met kennis van zaken een keuze kunt maken uit de voorgestelde opties.

Tot dan zal bpost bank financiële diensten blijven verlenen via het netwerk van postkantoren en financiële experten bij u in de buurt. Wij bevestigen dus dat deze beslissingen vooralsnog en voor de komende twee jaar geen enkele verandering teweegbrengen in uw gewoonten of in de diensten die bpost bank aanbiedt.

Mocht u toch nog vragen hebben over deze aankondiging, staan uw financieel expertexpert, uw kantoorhouder en onze Klantendienst (022/012345) klaar om u te antwoorden. U vindt hier ook de meest gestelde vragen, deze pagina zal regelmatig bijgewerkt worden.

Wij danken u voor uw vertrouwen en loyaliteit en hopen u binnenkort te mogen verwelkomen in uw postkantoor.

Persbericht
Klik hier om het persbericht te raadplegen.
Meest gestelde vragen

Welke gevolgen heeft deze aankondiging voor mij op mijn dagelijkse bankzaken vandaag?

Deze aankondiging verandert niets voor u. U kunt nog steeds een beroep doen op de diensten van bpost bank in het postkantoor in uw buurt.

Verandert dit iets aan de producten en diensten die bpost bank aanbiedt?

Neen, het gamma van producten en diensten blijft momenteel hetzelfde als vandaag.

Vanaf 1 januari 2024 zou het productaanbod kunnen evolueren om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren. U zult uiteraard tijdig worden geïnformeerd over deze ontwikkelingen via de communicatiekanalen van bpost bank.

Zal de naam bpost bank blijven bestaan?

Tot 1 januari 2024 blijft de naam behouden. Op 1 januari 2024 zal de naam bpost bank vervangen worden door de naam BNP Paribas Fortis als gevolg van de integratie van bpost bank binnen de groep. Maar ook dan zult u steeds kunnen blijven rekenen op bankdiensten in het postkantoor dichtbij u in de buurt.

Wanneer zullen de veranderingen plaatsvinden?

Voor 1 januari 2024 zal er niets veranderen. Op 1 januari 2024 zal de integratie in BNP Paribas Fortis plaatsvinden om u de beste bankdienst in België te kunnen blijven aanbieden dichtbij u in de buurt.

Zal ik meer moeten betalen voor mijn diensten?

Tijdens de overgangsperiode in 2022-2023 zal er geen enkele verhoging plaatsvinden die verband houdt met het feit dat BNP Paribas Fortis nu 100% aandeelhouder is van bpost bank. Dit betekent echter niet dat er geen tariefstijging mogelijk is, zoals in het verleden soms ook het geval was.

Na 2024 zal een nieuw productaanbod worden voorgesteld. In essentie zullen de tarieven en voorwaarden behouden blijven in dit nieuwe aanbod, maar een aantal wijzigingen zijn mogelijk. In de tweede helft van 2023 zal u op de hoogte worden gebracht welke gevolgen dit voor u heeft en uit welke opties u kunt kiezen.

Zal mijn postkantoor mijn bankdiensten blijven aanbieden?

Natuurlijk. Vandaag verandert er niets voor u en kunt u nog steeds rekenen op de dienstverlening van bpost bank dichtbij u in de buurt. Ook na 1 januari 2024 blijft uw postkantoor bancaire diensten verlenen. BNP Paribas Fortis en bpost hebben hiertoe een langetermijnovereenkomst gesloten.

Blijft mijn Financieel Expert of mijn kantoorhouder mijn contactpersoon?

Natuurlijk. Er verandert vandaag niets voor u en u kunt steeds blijven rekenen op de deskundigheid, het luisterend oor en de steun van uw Financieel Expert of kantoorhouder in uw bpost kantoor.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

We beantwoorden graag al uw vragen. Dit kan hetzij via onze klantendienst op 022/012345, hetzij via uw Financieel Expert of kantoorhouder in uw postkantoor, hetzij op onze website www.bpostbank.be.

Een deel van de website zal speciaal aan dit doel worden gewijd, waarop we de meest recente informatie publiceren om u zo goed mogelijk te helpen. Aarzel niet om deze regelmatig te raadplegen.

Welk akkoord hebben BNP Paribas Fortis en bpost afgesloten?

BNP Paribas Fortis verwierf begin 2022 100% van bpost bank. Naast deze transactie hebben bpost en BNP Paribas Fortis ook een commercieel akkoord gesloten voor een periode van 7 jaar dat is ingegaan op 1 januari 2022. bpost zal dus de producten van bpost bank en BNP Paribas Fortis blijven verdelen via haar netwerk van postkantoren.

Deze nieuwe overeenkomst bestendigt de reeds lange commerciële relatie tussen BNP Paribas Fortis en bpost, waarbij bpost zal optreden als tussenpersoon voor bpost bank en BNP Paribas Fortis.

Worden mijn rekeningen overgedragen aan BNP Paribas Fortis?

Voor 1 januari 2024, verandert er niets voor u. Wanneer bpost bank in 2024 in BNP Paribas Fortis wordt geïntegreerd, zal uw rekening automatisch een BNP Paribas Fortis-rekening worden. In de tweede helft van 2023 zal u op de hoogte worden gebracht welke gevolgen dit voor u heeft en uit welke opties u kunt kiezen.

Kan ik naar de SELFbank gaan of mijn rekeningen raadplegen in de BNP Paribas Fortis-kantoren?

Het is nog te vroeg om alle nieuwe mogelijkheden van deze integratie van bpost bank in BNP Paribas Fortis in detail te kunnen beschrijven. Maar tot 1 januari 2024 zal er in principe niets veranderen aan uw dagelijks financieel beheer bij bpost bank.

Wat gebeurt er met al mijn financiële producten (beleggingen, leningen, enz.) als de integratie eenmaal een feit is?

Op korte termijn verandert er niets. Na de integratie zullen al uw producten worden overgenomen door BNP Paribas Fortis. In de tweede helft van 2023 zal u op de hoogte worden gebracht welke gevolgen dit voor u heeft en uit welke opties u kunt kiezen.

Zal mijn bpost bank kantoor sluiten?

Er is geen enkele intentie om postkantoren te sluiten als gevolg van de beslissing van BNP Paribas Fortis om bpost bank over te nemen. Het beheerscontract dat bpost heeft met de overheid, garandeert het behoud van het bpost-netwerk en wordt geenszins gewijzigd door de integratie van bpost bank in BNP Paribas Fortis.

Ik heb vandaag geld staan op zowel spaarrekeningen bij BNP Paribas Fortis als bij bpost bank. Heeft dit een invloed op de maximale dekking/bescherming van mijn fondsen?

Alle deposito's die worden aangehouden bij een Belgische financiële instelling zijn beschermd tot een bedrag van 100.000 euro per persoon en per instelling. Op dit moment worden bpost bank en BNP Paribas Fortis nog steeds als aparte instellingen beschouwd. Op 1 januari 2024, op het moment van de integratie, zullen bpost bank en BNP Paribas Fortis echter versmelten tot één enkele instelling, waarvoor de bescherming van 100.000 euro per persoon geldt.

Het merk "bpost bank" zal verdwijnen. Wat verandert er voor de klanten van bpost bank?

Voorlopig verandert er niets. Vanaf 1 januari 2024 zullen het productaanbod en de diensten worden aangepast, maar de klanten zullen nog steeds toegang blijven hebben tot een kwalitatieve bancaire dienstverlening in de postkantoren dichtbij in de buurt. Hierover hebben BNP Paribas Fortis en bpost een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor een periode van 7 jaar.

Kan de loketmedewerker producten zoals verzekeringen of hypothecaire kredieten verkopen in naam van BNP Paribas Fortis, of moet hij of zij de klant aanraden naar een BNP Paribas Fortis kantoor te gaan om deze verrichting uit te voeren?

Voor 1 januari 2024 verandert er niets. Onze loketmedewerkers, financieel experten, kantoorhouders en kredietexperten zullen beschikbaar blijven om de klanten een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden in het postkantoor.

Zullen de goede klanten van bpost bank zich moeten aansluiten bij BNP Paribas Fortis?

Bij bpost bank maken we geen onderscheid tussen klanten. En voor elk van hen, zal er geen enkele verandering zijn voor 1 januari 2024. In de tweede helft van 2023 zal u op de hoogte worden gebracht welke gevolgen dit voor u heeft en uit welke opties u kunt kiezen.

Wat gebeurt er met papieren rekeningafschriften? Blijven die behouden of komt er een verdere digitalisering van de bankdiensten?

Deze dienst is belangrijk voor onze klanten en er zal dan ook geen verandering komen vóór 1 januari 2024. Nadien zijn veranderingen mogelijk. In dat geval zal u tijdig op de hoogte worden gebracht.

Wat zal er gebeuren met de bpost bank app?

Ook hier kunnen wij onze klanten geruststellen dat er tot 1 januari 2024 niets zal veranderen. Meer zelfs, aan het eind van het eerste semester van 2022 zal er zelfs een nieuwe en verbeterde versie van de app worden gelanceerd.