Spaarrekeningen 
3 spaarrekeningen volgens je wensen
De Spaarrekening: geen beperking op het bedrag 
De Cocoon Spaarrekening: je verdient meer maar het bedrag is beperkt
De Cocoon+ Spaarrekening: een aantrekkelijk rendement, maar het totale saldo is beperkt

De onderstaande spaarrekeningen zijn gereglementeerde spaarrekeningen naar Belgisch recht die voor onbepaalde tijd door bpost bank worden gecommercialiseerd. 

 • Vergoeding van de rekening
 • Min. & max. bedrag
 • Kostprijs
 • Roerende voorheffing
 • Zoveel is duidelijk
 • Risico's
Spaarrekening
Je geldreserve is altijd beschikbaar
 • Een basisrente van 0,50% en een getrouwheidspremie van 0,25%*
 • /
 • Gratis
 • Voorheffing van 15% boven de 980€ interesten/jaar
 • Beperkt rendement maar je plaatst zoveel geld als je wilt, ongeacht je leeftijd.
  Je geld is altijd beschikbaar.
 • Bij het kiezen van een spaarproduct moet je rekening houden met het faillissement** - en het inflatierisico***.

   

  Voor het openen van de rekening, raadpleeg je best de essentiële informatie voor de spaarder, met een overzicht van de kenmerken, risico’s, de kosten en taksen.

Cocoon Spaarrekening
Je spaargeld brengt meer op - voorbehouden voor klanten onder de 40 jaar
 • Een basisrente van 0,50% en een getrouwheidspremie van 1,25%*
 • Maximum 500€/maand
 • Gratis
 • Voorheffing van 15% boven de 980€ interesten/jaar
 • Het rendement is hoger maar de stortingen zijn beperkt tot 500€ per maand tot je 40ste verjaardag. Je geld is altijd beschikbaar.
 • Bij het kiezen van een spaarproduct moet je rekening houden met het faillissement** - en het inflatierisico***.

   

  Voor het openen van de rekening, raadpleeg je best de essentiële informatie voor de spaarder, met een overzicht van de kenmerken, risico’s, de kosten en taksen.

Cocoon+ Spaarrekening
Je spaargeld krijgt een aantrekkelijk rendement. Het saldo is beperkt tot 100.000€.
 • Een basisrente van 0,50% en een getrouwheidspremie van 1,25%*
 • Saldo van maximum 100.000€
 • Gratis
 • Voorheffing van 15% boven de 980€ interesten/jaar
 • Aantrekkelijk rendement maar het saldo is beperkt tot 100.000€.
  Je geld is altijd beschikbaar.
 • Bij het kiezen van een spaarproduct moet je rekening houden met het faillissement** - en het inflatierisico***.

   

  Voor het openen van de rekening, raadpleeg je best de essentiële informatie voor de spaarder, met een overzicht van de kenmerken, risico’s, de kosten en taksen.

*De basisrente is verworven vanaf de dag na de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De rentes zijn op jaarbasis berekend. Deze tarieven zijn geldig sinds 01/12/2023 voor de Spaarrekening, de Cocoon Spaarrekening en de Cocoon+ Spaarrekening en kunnen wijzigen naargelang de marktomstandigheden. Als dat het geval is, word je daarvan op de hoogte gebracht door middel van de rekeningafschriften of langs elektronische weg.


** Faillissementsrisico: in geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de belegger het risico zijn spaargeld niet terug te krijgen of kan hij gedwongen worden het bedrag van zijn vorderingen op de financiële instelling boven 100.000 euro, dat onder het depositobeschermingsmechanisme valt, te verminderen/om te zetten in kapitaalaandelen (Bail-in).
 
*** Inflatierisico: aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het ingelegde geld.

 

Klachten: Je kan elke klacht over onze producten en/of diensten per post sturen naar bpost bank NV, Customer Services, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of per e-mail naar quality@bpostbank.be .
Indien je niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kan je jouw klacht per post sturen naar Ombudsfin - Ombudsman voor financiële geschillen - Noordpoort II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel of per e-mail naar ombudsman@ombudsfin.be .

De Ritmo Spaarrekening, de Online Spaarrekening en de Getrouwheidspaarrekening zijn niet langer beschikbaar. Informatie over deze rekeningen is te vinden in de Essentiële informatie voor de spaarder en de Biizondere voorwaarden.Ik heb een spaarrekening waar ik geld van afhaal wanneer ik wil en een andere waarop ik spaar voor mijn nieuwe computer.
Olivier, 40 jaar, twee kinderen
Leraar

Hoe bereken je de rente op je spaarrekening?

Je kan de historiek van reeds gegenereerde rente ( basisrente + getrouwheidspremie) op je spaarrekening raadplegen, alsook de toekomstig te genereren rente of de impact van een geldafname op je rente simuleren.

Hoe kan je deze informatie verkrijgen?
- Ofwel via PCbanking met de functie "Simuleer mijn interest”
- Ofwel door een aanvraag te doen bij je postkantoor

Een huurwaarborg nodig?

Ben je van plan om in België een appartement of huis te huren? Dan vraagt de eigenaar je zeker een huurwaarborg als dekking voor de kostprijs van herstellingen bij schade op het ogenblik van je vertrek. Hoe kan ik een huurwaarborg openen?
bpost bank kan je daarbij helpen.