Wat is een huurwaarborg?

Een huurwaarborg bestaat uit maximaal twee of drie maanden huur (naargelang het gewest waar de woning gelegen is), die je volgens de wet in een keer moet betalen bij een financiële instelling, op een rekening op jouw naam van de huurder. Het gestorte bedrag dient om de eigenaar te beschermen mocht de huurder niet aan zijn verplichtingen voldoen (betaling huur, onderhoud, schade enz.) ten aanzien van het onroerend goed dat hem ter beschikking wordt gesteld. De huurwaarborg is alleen verplicht als de huurovereenkomst er melding van maakt. 
In het Brussels of Waals Gewest mag het bedrag van de waarborg niet hoger zijn dan twee maanden huur.
In het Vlaams Gewest mag het bedrag van de waarborg niet hoger zijn dan drie maanden huur (geen uitzondering).

Het kapitaal en de interesten daarop worden geblokkeerd voor de duur van jouw huurovereenkomst.

Een huurwaarborg nodig? 

Ben je van plan om in België een appartement of huis te huren? Dan vraagt de eigenaar je zeker een huurwaarborg als dekking voor de kostprijs van herstellingen bij schade op het ogenblik van je vertrek.

Hoe kan je een huurwaarborg openen? 
bpost bank kan je daarbij helpen.

Op welke rekening wordt de waarborg geblokkeerd?
Op een gereglementeerde spaarrekening.

Hoe kan ik een huurwaarborg openen?

Om een huurwaarborg te openen, ga je naar een bpost kantoor naar keuze met de huurovereenkomst die de huurder(s) en verhuurder(s) hebben ondertekend.
Je moet over het geld van de waarborg beschikken, in cash, op een zicht- of spaarrekening (bij bpost bank) of via een cheque.
Het is niet noodzakelijk dat alle partijen aanwezig zijn, maar ze moeten wel een overeenkomst tekenen om de blokkering van de waarborgsom te bevestigen.  Bij afwezigheid van je verhuurder treed je als tussenpersoon op.

Hoe kan ik een huurwaarborg sluiten?

Het kapitaal en de interesten daarop worden geblokkeerd voor de duur van je huurovereenkomst.
De huurwaarborg kan alleen worden vrijgegeven bij jouw vertrek, met je akkoord en dat van de verhuurder(s) of na een gerechtelijke beslissing.
Ga naar je bpost kantoor, waar je een document voor de vrijgave van de huurwaarborg zult ontvangen.
Dat kun je dan invullen en door alle partijen laten ondertekenen.