Je naasten beschermen
Verzekeringsproduct van AG Insurance
Verzekert je rekeningen
Beschermt je medekredietnemer
Geniet van een waarborg overlijden of invaliditeit

Je naasten beschermen

Het beste wat je voor je gezin kan doen, is maatregelen nemen om het te beschermen als je iets overkomt. Ongeval, invaliditeit, overlijden... Het vooruitzicht is zeker niet prettig, maar het bespaart je gezin wel een heleboel zorgen.

Saldoverzekeringen
 • Je verzekert je rekeningen om je naasten een schadevergoeding te garanderen.
 • In geval van overlijden door ongeval.
  Behalve, bijvoorbeeld, voor een accidentele dood als gevolg van een interne medische oorzaak of als gevolg van zelfmoord of poging tot zelfmoord.
 • De begunstigden ontvangen een vergoeding die berekend wordt in functie van het saldo van de verzekerde rekening, met een minimum van € 2.500.
 •  Zoveel is duidelijk: De saldoverzekering kost maar € 4,25 per jaar en per rekening. Indien je meerdere rekeningen wil verzekeren, dan moet je voor elke afzonderlijke rekening een saldoverzekering afsluiten
Schuldsaldoverzekering
 • Je beschermt je naasten door je woonkrediet te verzekeren.
 • Bij overlijden.
  Behalve, bijvoorbeeld, een overlijden, gepleegd binnen een jaar na de ingangsdatum van het contract.
 • Het krediet wordt geheel of gedeeltelijk terugbetaald bij overlijden, afhankelijk van de gekozen dekking.
 •  Zoveel is duidelijk: je betaalt overeenkomstig het percentage van de gekozen dekking. Je kiest de betalingswijze die het best bij je past: de premie in één keer betalen, opteren voor vaste premies of toch liever variabele premies.
Verzekering lening op afbetaling
 • Je beschermt jezelf en je naasten.
 • Bij overlijden of volledige invaliditeit van de verzekerde.
  Behalve, bijvoorbeeld, voor een overlijden na een zelfmoord, gepleegd binnen een jaar na de ingangsdatum van het contract.
 • De begunstigden kunnen genieten van een waarborg overlijden of een waarborg invaliditeit.
 •  Zoveel is duidelijk: je betaalt eenmalig een bepaald bedrag. Je kunt dit bedrag laten toevoegen aan de lening of je kunt het laten aftrekken van het geleende bedrag.

Deze producten zijn groepsverzekeringen (tak 1 en 2) en overlijdensverzekeringen (tak 21) van AG Insurance. De uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voor deze producten worden uitgelegd in de algemene voorwaarden en informatiedocumenten. Voor onderschrijving moeten deze gelezen worden (beschikbaar op de pagina's van elke verzekering).

Info en nuttige diensten
Verzekeraar:

AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon:

bpost bank nv – Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0456.038.471 erkend onder FSMA-nr 016290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv en wordt vergoed door commissies. De u aangeboden producten van AG Insurance worden verdeeld via de distributiekanalen van bpost nv, sociale zetel Anspachlaan 1, 1000 Brussel, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr 25.275 cA-cB.

Klachtendienst:

Heb je een klacht? Richt je dan tot de Customer Services van bpost bank:

Customer Services bpost bank
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel

E-mail: quality@bpostbank.be 

 

of bij AG Insurance, Dienst Klachtenbeheer:

E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
E-mail: customercomplaints@aginsurance.be  

 

Als dit je geen voldoening schenkt, kan je contact opnemen met de Ombudsdienst van de verzekeringen

De Meeûssquare 35
1000 Brussel

E-mail : ombudsman@ombudsfin.be