Security for family
Verzekeringsproduct van AG Insurance
€ 25/jaar
Financiële hulp een jaar lang
Je bent  beschermd, vanaf de inschrijving

Tegenslagen zijn onvoorspelbaar, maar iedereen kan zich ertegen beschermen… Bij een ongeval met overlijden of invaliditeit tot gevolg, dan vermijden we liever financiële zorgen bovenop de emotionele schok. Dat is wat bpost bank aanbiedt met de verzekering Security for Family (groepsverzekering van Tak 1 aangegaan door bpost bank bij AG Insurance).

Een rente na een ongeval
Je bent verzekerd voor slechts € 25 /jaar
Een aanvaardbaar bedrag voor een geruststellende bescherming.
Jij of  je gezin geniet een jaar lang van financiële hulp
In geval van overlijden of volledige invaliditeit door een ongeval..
Je bent onmiddellijk beschermd, vanaf de inschrijving
Een medisch onderzoek en een attest zijn niet nodig.
Jij of je gezin ontvangt gedurende een jaar een rente van € 750 of € 1.500 per maand
De hoogste rente wordt toegekend indien je al minstens 4 actieve domiciliëringen van minimaal € 100 per jaar op al je zichtrekeningen hebt staan.

De verzekeringspremies zijn ter inzage op onze Tarievenlijst alsook in de postkantoren.

De Security for family in detail
  • Inschrijving voor € 25/jaar
  • Eenvoudige inschrijving en onmiddellijke bescherming
  • Eén jaar financiële hulp
  • Rente van € 750 of € 1.500 /maand
  • Voornaamste gedekte risico’s 
  • Voornaamste niet gedekte risico’s 
Inclusief kosten en taksen. De aansluiting eindigt automatisch zodra je 70 jaar bent of eerder als je (gratis) vervroegd opzegt of op het moment dat je al je zichtrekeningen sluit.
Je moet jonger dan 70 jaar zijn en (co)titularis van een zichtrekening bij bpost bank. Je hebt geen medisch onderzoek of attest nodig en je bent onmiddellijk na de inschrijving verzekerd.
Voor je: in geval van volledige invaliditeit door een ongeval, wordt gedurende een jaar een maandelijkse rente op je rekening gestort. Deze financiële hulp komt bovenop alle andere uitkeringen (mutualiteit, arbeidsongeval).

Voor je familie: als je overlijdt ten gevolge van een ongeval, zorgt Security for Family ervoor dat jouw inkomen gecompenseerd wordt om zo het hoofd te kunnen bieden aan de financiële lasten.
De rente van Security for Family bedraagt minimaal € 750 /maand. Indien op de zichtrekeningen bij bpost bank waarvan je (co)titularis bent minstens 4 actieve domiciliëringen van jaarlijks minimaal € 100 staan, bedraagt ze € 1.500 /maand.
- Overlijden door ongeval, ten gevolge van een externe oorzaak.
- Volledige invaliditeit door een ongeval. De medisch vastgestelde invaliditeitsgraad moet minstens 66% bedragen.
- Overlijden of invaliditeit door een ongeval tijdens de 36 voorafgaande maanden, zijn ook verzekerd.
- Een opzettelijke daad van de begunstigde of op zijn initiatief.
- Zelfmoord of poging tot zelfmoord.
- Een staat van alcoholintoxicatie.
Info en nuttige diensten
Lees zorgvuldig de volgende documenten voor je je inschrijft:
Verzekeraar
AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

 

Tussenpersoon:

bpost bank nv – Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel – RPR Brussel BTW BE 0456.038.471 erkend onder FSMA-nr 016290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv en wordt vergoed door commissies. De u aangeboden producten van AG Insurance worden verdeeld via de distributiekanalen van bpost nv, sociale zetel Muntcentrum, 1000 Brussel, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr 25.275 cA-cB.

Type belegging: collectieve verzekering van Tak 1
Klachtendienst:

Heb je een klacht? Richt je dan tot de Customer Services van bpost bank:

Customer Services bpost bank
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel

E-mail: quality@bpostbank.be 

 

of bij AG Insurance, Dienst Klachtenbeheer:

E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
E-mail: customercomplaints@aginsurance.be  

 

Als dit je geen voldoening schenkt, kan je contact opnemen met de Ombudsdienst van de verzekeringen

De Meeûssquare 35
1000 Brussel

E-mail : ombudsman@ombudsfin.be