Saldoverzekering
Verzekeringsproduct van AG Insurance
€ 4,25/jaar per verzekerde rekening
Verzekerd, vanaf de inschrijving
Vergoeding van minimaal € 2.500
Financiële hulp voor de familie

Een verzekering voor jouw rekeningen kies je uiteraard niet voor jezelf maar voor de anderen. Als je sterft ten gevolge van een ongeval, dan behoed je best je naasten tegen financiële zorgen. En dat kan met de Saldoverzekering van bpost bank (groepsverzekering van Tak 1 aangegaan door bpost bank bij AG Insurance).

Je rekeningen verzekeren om je naasten te beschermen
Je verzekert je voor slechts € 4,25/jaar per verzekerde rekening
Een kleine vergoeding voor een geruststellende bescherming.
Je familie geniet van financiële hulp
Om begrafeniskosten en dagelijkse facturen mee te helpen betalen.
Je bent onmiddellijk verzekerd, vanaf de inschrijving
Een medisch onderzoek en een attest zijn niet nodig.
Je familie ontvangt een vergoeding van minimaal € 2.500, zelfs in geval van een negatief saldo op je zichtrekening.
De vergoeding  (in voorkomend geval gedeeld door het aantal cotitularissen van de rekening) bedraagt minimaal € 2.500 tot maximaal € 50.000 naargelang het saldo van de rekening. Dit bedrag wordt aangevuld met een vergoeding van € 2.000 per kind ten laste.
De verzekeringspremies zijn ter inzage op onze tarievenlijst alsook in de postkantoren.

Ik voel me gerustgesteld, ik leef sereen in de wetenschap dat mijn gezin in geval van problemen over een schadevergoeding zal kunnen beschikken.
Pieter, 38 jaar, 1 kind
Landbouwer

De Saldoverzekering in detail
  • Inschrijving voor € 4,25 /jaar per rekening
  • Snel ingeschreven en onmiddellijk beschermd
  • Financiële hulp voor je naasten
  • Voornaamste gedekte risico’s
  • Voornaamste niet gedekte risico’s
Inclusief kosten en taksen. Als je meerdere rekeningen wilt verzekeren, moet je voor elke rekening een saldoverzekering onderschrijven.
Het volstaat dat jouw (co)titularis van een zichtrekening of van een spaarrekening van bpost bank bent. je hebt geen medisch onderzoek of attest nodig en je bent onmiddellijk na de inschrijving verzekerd.
Jouw naasten ontvangen een vergoeding die wordt berekend in functie van het saldo van de verzekerde rekening op de dag voor het overlijden door een ongeval:

- € 2.500, zelfs bij een negatief saldo op de zichtrekening.
- Tot € 50.000 per rekening, met een maximum van € 125.000 voor alle verzekerde rekeningen samen.
- Een aanvullende vergoeding van € 2.000 per kind, jonger dan 18 jaar op de dag voor het ongeval of begunstigde van wettelijke kinderbijslag.
- De vergoeding per rekening wordt in voorkomend geval gedeeld door het aantal cotitularissen van de rekening.
- Overlijden door een ongeval, te wijten aan een oorzaak onafhankelijk van de verzekerde, met name: valpartijen, verkeersongevallen en verdrinking.
- Overlijden na een ongeval tijdens het voorafgaande jaar: ook verzekerd.
Overlijden door een ongeval door:
- een interne medische oorzaak,
- een opzettelijke daad van de begunstigde of op zijn initiatief,
- zelfmoord of poging tot zelfmoord,
- een staat van alcoholintoxicatie.
Info en nuttige diensten
Lees zorgvuldig de volgende documenten voor je je inschrijft:
Verzekeraar:

AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon:

bpost bank nv – Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0456.038.471 erkend onder FSMA-nr 016290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv en wordt vergoed door commissies. De u aangeboden producten van AG Insurance worden verdeeld via de distributiekanalen van bpost nv, sociale zetel Anspachlaan 1, 1000 Brussel, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr 25.275 cA-cB.

Klachtendienst:

Heb je een klacht? Richt je dan tot de Customer Services van bpost bank:

Customer Services bpost bank
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel

E-mail: quality@bpostbank.be 

 

of bij AG Insurance, Dienst Klachtenbeheer:

E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
E-mail: customercomplaints@aginsurance.be  

 

Als dit je geen voldoening schenkt, kan je contact opnemen met de Ombudsdienst van de verzekeringen

De Meeûssquare 35
1000 Brussel

E-mail : ombudsman@ombudsfin.be