Schuldsaldoverzekering
Verzekeringsproduct van AG Insurance
Je beschermt je naasten
Je kiest zelf hoe je betaalt
Je kiest het percentage van de dekking
Een overlijden is altijd een zware beproeving. Emotioneel, maar ook financieel. Met de schuldsaldoverzekering hoef je je minder zorgen te maken: je lening is (gedeeltelijk) gedekt. Door te kiezen voor een dekking van 100%, bijvoorbeeld, zouden je naasten hun huidige levensstandaard kunnen behouden. Als je overlijdt voor je lening is afbetaald, neemt de verzekeraar die voor zijn rekening. Dit product (Tak 21 overlijdensverzekering) is onderworpen aan de Belgische wetgeving, wordt op de markt gebracht door AG Insurance en aangeboden door bpost bank.
Gemoedsrust voor je naasten
Je beschermt je naasten
De schuldsaldoverzekering is een geruststellend product: je lening is gedekt. Als elke medekredietnemer een schuldsaldoverzekering van 100% heeft afgesloten, hoeft de overlevende zich geen zorgen maken over de afbetaling als zijn medekredietnemer zou overlijden. 
Je kiest zelf hoe je betaalt
Het is ook een soepel product, want je kunt kiezen om de bijdrage in één keer te betalen, of in meerdere keren met constante of variabele premies.
Je kiest het percentage van de dekking
Bovendien is het een flexibel product: je kiest zelf of je een dekking van 100% neemt, of liever een dekking van 50% die de helft van het saldo van je lening vergoedt bij overlijden.

De schuldsaldoverzekering garandeert de terugbetaling van je hypotheek, geheel of gedeeltelijk, naar keuze en onder bepaalde omstandigheden.

Er zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden met betrekking tot het verzekerde risico. Voor je inschrijft op het product, dien je kennis te nemen van de algemene voorwaarden en de infofiche overlijdensverzekering. Inschrijven op dit product vereist een medische acceptatie, die de dekking of het bedrag van de premie kan beïnvloeden.


Een huis kopen is een grote stap, je kunt je dus maar beter beschermen tegen de grillen van het leven, zodat je elke dag met volle teugen kan genieten.
Marie, 39 jaar, 2 kinderen
Zaakvoerder

Hypothecaire lening : maak een simulatie
bpost bank onderscheidt zich van andere financiële instellingen door heel wat voordelen aan te bieden: vrijheid, eenvoud, transparantie, toegankelijkheid.

Benieuwd hoeveel je kunt lenen? In onze simulatietool kun je kiezen tussen het bedrag dat je wilt lenen of hoeveel je maandelijks wenst af te betalen. Een simulatie kan je een eerste idee geven van wat jouw hypothecair krediet met onroerend doel  je zal kosten.

Nadien kun je contact opnemen met onze kredietexperten om hem of haar jouw project uit de doeken te doen en om er samen over te spreken.
De Schuldsaldoverzekering in detail
  • Tarief
  • Betaling van de premie: 3 mogelijkheden
  • Uitsluitingen
Het tarief van de schuldsaldoverzekering varieert volgens bepaalde criteria: je leeftijd, je gezondheidstoestand, je rookgewoonten, het geleende bedrag, de duur... Om het overlijdensrisico en het bedrag van de premie te bepalen, vraagt de verzekeraar om een medische vragenlijst in te vullen.
je kiest zelf het soort premie:

- eenmalige premie: je betaalt het totaal in één keer.
- periodieke premies: je betaalt een vaste premie gedurende 2/3 van de duur van je contract.
- risicopremies: je betaalt elk jaar, gedurende de hele duur van je contract, een premie die varieert naargelang de leeftijd en het te verzekeren kapitaal.
De verzekering dekt geen overlijden dat:
- veroorzaakt is door een opzettelijke daad of de aansporing van een van de begunstigden van het contract
- het gevolg is van een zelfmoord van de verzekerde in het jaar volgend op de inwerkingtreding van het contract
- in België , het gevolg is van een (burger)oorlog


Ontdek de volledige lijst van uitsluitingen in de algemene voorwaarden.
Info en nuttige diensten
Lees zorgvuldig de volgende documenten voor je je inschrijft:
Verzekeraar:

AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon:

bpost bank nv – Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0456.038.471 erkend onder FSMA-nr 016290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv en wordt vergoed door commissies. De u aangeboden producten van AG Insurance worden verdeeld via de distributiekanalen van bpost nv, sociale zetel Muntcentrum, 1000 Brussel, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr 25.275 cA-cB.

Klachtendienst:

Heb je een klacht? Richt je dan tot de Customer Services van bpost bank:

Customer Services bpost bank
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel

E-mail: quality@bpostbank.be 

 

of bij AG Insurance, Dienst Klachtenbeheer:

E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
E-mail: customercomplaints@aginsurance.be  

 

Als dit je geen voldoening schenkt, kan je contact opnemen met de Ombudsdienst van de verzekeringen

De Meeûssquare 35
1000 Brussel

E-mail : ombudsman@ombudsfin.be