Gratis check-up van je verzekeringen
Je gezin is gegroeid of je kinderen zijn net het huis uit? Je mobiliteit is veranderd en je werkt nu meer van thuis uit? Het leven is een opeenvolging van nieuwe dingen.
Dekt je verzekering nog steeds je behoeften en die van je gezin? Weet je zeker dat je niet onder- of oververzekerd bent? Een gratis, vrijblijvende verzekeringscheck-up zal je meteen geruststellen.
Laten we samen een gratis check-up van je verzekeringen doen om te beschermen wat echt belangrijk voor jou is.
Verzekeringen die je dagelijks volledig beschermen
Laten we samen de juiste vragen stellen en de verzekeringen kiezen die aan je behoeften en die van je gezin kunnen voldoen:
Ben je voldoende gedekt om de waarde van je woning en inboedel te beschermen in geval van brand, waterschade…? Heb je ook aan je tuin en buitenelementen gedacht, of aan de schade die veroorzaakt wordt als een brand in je eigen woning overslaat naar andere woningen?
Ben je correct gedekt voor (materiële, lichamelijke of andere) schade die je in het kader van je privéleven aan derden berokkent?
En hoe zit het met je mobiliteit? Dekt je huidige verzekering je aansprakelijkheid als bestuurder, zoals je dat wil? Dekt ze voldoende lichamelijk letsel en materiële schade aan de slachtoffers van een ongeval dat jij met je voertuig veroorzaakt?
Hoe voer je in twee eenvoudige stappen een check-up van je verzekeringen uit?
1. Met bpost bank 
Bespreek je situatie met je financieel expert of de kantoorhouder van je postkantoor.
Als jullie er samen van overtuigd zijn dat een checkup nuttig en nodig is, zal hij/zij vervolgens de fakkel doorgeven aan een specialist van BNP Paribas Fortis.
2. Met de verzekeringsspecialist van BNP Paribas Fortis
Een specialist van het Easy Banking Center zal contact met je opnemen op een tijdstip dat je het beste schikt. Hij/zij zal gratis nagaan wat je behoeften zijn en je (vrijblijvend) advies geven over de AG Insuranceverzekeringen die je op afstand kunt afsluiten.
En dan ?
Bij een incident of een vraag over je contracten profiteer je van de efficiëntie van de dienst na verkoop van AG Insurance, met bijstand en ondersteuning, en 24/7 beschikbaar.
AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - IBAN: BE13 2100 0007 6339 - BIC: GEBABEBB - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

bpost bank NV - Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0456.038.471 - www.bpostbank.be. Gediplomeerde verzekeringsbemiddelaar onder het FSMA-nummer 16.290A, treedt op als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance en wordt bezoldigd via commissie.

bpost NV, Anspachlaan 1, 1000 Brussel, Verzekeringsbemiddelaar onder het FSMA-nummer 25.275 cA-cB, treedt op in de hoedanigheid van sub-verzekeringsagent.

BNP Paribas Fortis NV - Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, is onder dit nummer ingeschreven bij het FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en treedt op als verbonden agent, bezoldigd via commissie, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis NV heeft een belang van meer dan 10% in AG Insurance NV.