Beleggingen
Wettelijke informatie

Beleggingen

 

Voor haar beleggingen moet bpost bank de Belgische rechtsregels naleven evenals die van de Europese wetgever, met name de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (of MiFID-richtlijn) en de richtlijn betreffende de distributie van verzekeringsproducten (of IDD-richtlijn), die beiden in Belgische wetgeving zijn omgezet.

Deze regelgeving heeft met name tot doel een kader te scheppen voor de dienstverlening aan beleggers en hen de beste bescherming te garanderen door middel van bepalingen inzake transparantie en informatie voor het cliënteel. bpost bank beschouwt al haar klanten als niet-professionele klanten. Dit betekent dat je het hoogste beschermingsniveau geniet. Voordat bpost bank je beleggingsadvies verstrekt, vergewist ze zich ervan dat de transactie voor jou geschikt is, rekening houdend met je kennis en ervaring inzake beleggingsproducten, je financiële situatie (waaronder je capaciteit om verliezen op te vangen) en je beleggingsdoelstellingen (waaronder je risicotolerantie).

Om je een zo goed mogelijk inzicht te geven in de beleggingsproducten die wij aanbieden, stelt bpost bank je eenvoudige, heldere en duidelijke informatie ter beschikking.

De beleggingsproducten die bpost bank haar cliënteel aanbiedt, zijn obligaties uitgegeven door openbare instanties, gestructureerde obligaties en afgeleide instrumenten die zijn uitgegeven door commerciële ondernemingen, evenals aandelen van beveks en een pensioenspaarfonds. Op de effectenrekening van bpost bank kun je je financiële instrumenten veilig bewaren.

bpost bank biedt ook spaar- en beleggingsverzekeringsproducten aan (tak 21 en tak 23).

Meer informatie over onze beleggingsbenadering vind je in onze bijzondere voorwaarden betreffende de beleggingsdiensten. Dit document en de documenten waarnaar hier wordt verwezen (het beleid voor de optimale uitvoering van orders en het beleid inzake het beheer van belangenconflicten), zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen in de postkantoren en ook beschikbaar hieronder.

Aanvullende documentatie

Ongunstige effecten van beleggings- of verzekeringsadvies op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen:

bpost bank neemt de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet aanmerking in haar beleggings- of verzekeringsadvies omdat de bank uitsluitend financiële producten van BNP Paribas Asset Management en AG Insurance verdeelt. Bij het ontwerpen van producten nemen deze twee fabrikanten de belangrijkste ongunstige effecten van hun beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren al in aanmerking .

Top 5 plaatsen van uitvoering/financiële tussenpersonen en kwaliteit van de orderuitvoering