Gedragscode
Wettelijke informatie

Gedragscode

De Belgische federatie van de financiële sector, Febelfin, heeft de engagementen van de banken ten opzichte van hun particuliere klanten samengevoegd in een gedragscode.

bpost bank verbindt er zich toe deze gedragscode nauwlettend op te volgen.

 

Deze gedragscode vormt een minimumstandaard voor banken en bestaat uit:

 

Basis van de bankrelatie
De 7 pijlers die de basis vormen van een goede bankrelatie.
Gedragscode inzake reclameboodschappen
De gedragsregels voor reclame en marketing voor jongeren.
Mogelijke diensten
De bepalingen m.b.t. de mogelijke diensten van een bank.