Integriteitsbeleid
Wettelijke informatie

Integriteitsbeleid

bpost bank beschikt over een solide regeling voor de bedrijfsorganisatie om een doeltreffend en voorzichtig beleid van haar activiteiten te garanderen, in het bijzonder door een integriteitsbeleid.

Integriteit maakt deel uit van de cultuur van bpost bank, die veel belang hecht aan eerlijkheid en aan de strikte naleving van hoge ethische waarden en van de geldende regelgeving. De naleving van de integriteitsregels vormt de basis voor de goede reputatie van bpost bank en het vertrouwen van haar klanten.

bpost bank en haar medewerkers staan in voor kwalitatieve adviesverlening, correcte verkoopprocessen en een eerlijke, billijke en professionele behandeling van klanten, gebaseerd op:

  • de kennis van de behoeften, doelstellingen en financiële situatie van haar klanten
  • correcte, volledige en begrijpelijke informatie
  • de naleving van de regelgeving.

Het integriteitsbeleid omvat de principes, waarden en gedragsregels inzake integriteit van bpost bank en geeft een samenvatting van de methodologie en de toegepaste maatregelen om het compliance-risico te beheren (d.i. het risico dat bpost bank en/of haar medewerkers worden bestraft wegens de niet-naleving van de integriteits- en gedragsregels).

De effectieve leiding van bpost bank ziet erop toe dat alle medewerkers kennis nemen van het integriteitsbeleid en dit naleven.