Informatie over uw persoonsgegevens verzameld door bpost bank


Verwerking voor direct marketing

bpost banque NV, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel, verwerkt uw persoonlijke gegevens om u:
- via post of telefoon algemene nieuwsbrieven en commerciële informatie te bezorgen over alle producten, diensten en acties van bpost bank; en
- via e-mail commerciële informatie te bezorgen over producten en diensten waarop u heeft ingetekend via bpost bank of die daar nauw bij aansluiten.
In het kader van deze verwerking kan bpost bank gebruik maken van een beperkt aantal persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt, zoals uw identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken (zoals leeftijd, geslacht en burgerlijke staat), gezinssamenstelling, opleiding, professionele situatie, productbezit en geaggregeerde transactiegegevens. Ze kan eveneens statistische gegevens gebruiken, in haar bezit of verkregen van derden, om op optimale manier de bestemmelingen te selecteren die zouden kunnen geïnteresseerd zijn door bepaalde commerciële informatie.

U kan uw toestemming steeds intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden door een brief te sturen naar bpost bank NV, Data Protection Officer, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of een e-mail te richten tot dpo@bpostbanque.be.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens

Waarom verwerkt bpost bank mijn persoonlijke gegevens?

bpost bank NV, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel, verwerkt uw persoonlijke gegevens om verschillende redenen, zoals:
- het beheer van uw klantendossier en de (pre)contractuele relaties;
- de levering en het beheer van diensten en producten waarop u heeft ingetekend, zoals
- rekeningen, beleggingen, kredieten, verzekeringen en aanverwante producten en diensten;
- beheer van klachten en geschillen en het leveren van bewijsstukken;
- voorkoming, opsporing en melding van fraude, witwassen, financiering van terrorisme of misbruiken;
- uitvoering van audits en risicobeheer;
- opmaak van statistieken;
- meldingsverplichtingen ten aanzien van toezichthouders en publieke of gerechtelijke autoriteiten;
- direct marketing.
Indien u weigert om bepaalde persoonlijke gegevens aan de bank te verstrekken, zou dit, naargelang het geval, kunnen leiden tot de onmogelijkheid of de weigering tot het aangaan van een commerciële of contractuele relatie, het verderzetten van een dergelijke relatie of het uitvoeren van een handeling waarom u verzocht heeft.

Deelt bpost bank mijn persoonlijke gegevens met derden?
bpost bank kan uw persoonlijke gegevens meedelen aan derden die in het binnen- en buitenland actief kunnen zijn, zoals:
- gespecialiseerde partners voor de verstrekking van onze producten en diensten, zoals Mastercard, SWIFT en BNP Paribas Fortis.
- bedrijven waarvan bpost bank producten en diensten aanbiedt, zoals AG Insurance en BNP Paribas Fortis.
- tussenpersonen waar bpost bank een beroep op doet voor de verstrekking van haar producten en diensten, zoals bpost en haar kredietmakelaars.
- toezichthouders, publieke of gerechtelijke autoriteiten op basis van een wettelijke of reglementaire verplichting.
- Marketing-, onderzoeks- en communicatiebureaus.
- ICT-dienstverleners zoals IBM.
Wanneer bpost bank uw gegevens doorgeeft aan een derde die gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte, ziet bpost bank erop toe dat die derde een passend beschermingsniveau biedt om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen.

Waar vind ik bijkomende informatie?
Meer informatie over de verwerking en beveiliging van uw persoonlijke gegevens en de rechten die u geniet, vindt u terug in de privacyverklaring van bpost bank, die hier beschikbaar is hier.