Klant worden
 Verzamelde persoonsgegevens 

Toestemmingen en verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verzameld door bpost bank NV, Markiesstraat 1 bus 2 te 1000 Brussel, die verantwoordelijke is voor hun verwerking.

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is om u in staat te stellen een bankrekening te openen bij bpost bank via een mobile banking applicatie.

We herinneren u eraan dat u klant kan worden bij bpost bank via onze website, een postkantoor en de mobile banking applicatie.

Indien u opteert voor de opening via de mobile applicatie, zal er gedurende het identificatieproces gebruik worden gemaakt van uw identiteitskaart, een gezichtsherkenning en een geautomatiseerde beslissing.

Hierbij zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt door bpost bank NV en Zetes NV.

Klik hier voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten.

In het kader van de opening van een bankrekening bij bpost bank via de mobile banking applicatie, uw toestemmingen hebben betrekking op volgende verwerkingen:Toestemming* voor het lezen en het gebruik van mijn elektronische identiteitskaart

Uw toestemming geldt als aanvaarding van volgende stappen in de verwerking:

het kopiëren van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart door uw Mobile toestel;
het optisch lezen van de verschillende zones op de identiteitskaart en hun verdere verwerking teneinde uw identiteitsgegevens automatisch in te vullen op de schermen van de applicatie;
het optisch lezen van de foto op uw identiteitskaart in het kader van het identificatieproces via gezichtsherkenning (zie verder);
het verdere gebruik van de kopie van uw identiteitskaart noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, de naleving van de wettelijke verplichtingen en het algemeen belang van de bank zoals beschreven in de Privacyverklaring van de bank.
Omwille van wettelijke verplichtingen, worden de verzamelde persoonsgegevens bewaard tot 10 jaar na de beëindiging van de relaties tussen de betrokken klant en de bank, behalve de optisch gelezen foto die gedurende 24 uur bewaard wordt.

Indien u niet kan instemmen met deze verwerkingen, nodigen wij u uit om een bankrekening te openen via onze website of in één van de postkantoren. Voor bijkomende uitleg, klik hier.

* Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Toestemming voor het identificatieproces gebaseerd op gezichtsherkenning

Uw toestemming geldt als aanvaarding van volgende stappen in de verwerking:

1.het maken van een sjabloon met gezichtsherkenningspunten op basis van de foto op uw identiteitskaart, via de Face-technologie van Microsoft;
2.het aanzetten van de camerafunctie op uw Mobile apparaat in het kader van de “liveness test” - d.w.z. een test om na te gaan of de betrokkene wel degelijk een levende fysieke persoon is -, via een technologie ontwikkeld door Microblink ;
3.het nemen van een foto (selfie) op een willekeurig moment (veiligheidsredenen), via dezelfde technologie;
4.het maken van een sjabloon met gezichtsherkenningspunten op basis van de selfie via de Face-technologie van Microsoft;
5.het vergelijken van de beide sjablonen door Face-technologie van Microsoft ;
6.het verdere gebruik van deze vergelijking noodzakelijk voor het algemeen belang van de bank zoals beschreven in haar Privacyverklaring.
De stappen binnen het identificatieproces waarbij de technologie van Microsoft en Microblink worden gebruikt, gebeuren volledig op de informatica-infrastructuur van bank.

De verzamelde persoonsgegevens worden gedurende 24 uur bewaard met uitzondering van het resultaat van de vergelijking. Omwille van wettelijke verplichtingen, wordt dit resultaat bewaard tot 10 jaar na de beëindiging van de relaties tussen de betrokken klant en de Bank.

Zorg ervoor dat er geen andere personen binnen het bereik van de camera zal staan tijdens de gezichtsherkenningsfase.

Indien u niet kan instemmen met deze verwerkingen, nodigen wij u uit om een bankrekening te openen via onze website of in één van de postkantoren. Voor bijkomende uitleg, klik hier.